Donanım Haberleri arkadaşına gönder Facebook'ta Paylaş Twitter'ta Paylaş

IP Nedir


IP, İletim Kontrol Protokolü standardını kullanan bir ağdaki cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzersiz numaralardır

IP Nedir? IP (Yani İnternet Protokol adresi), TCP/IP (İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü) standardını kullanan bir ağdaki cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numaradır. Internet'te her bilgisayarın bir IP (Internet Protokol) adresi vardır. Bir IP adresi, noktalarla ayrılan dört rakamdan oluşur; örneğin sizin ip adresiniz, '95.14.151.130' şeklindedir. Bir bilgisayarın IP adresi varsa, Internet üzerindeki tüm bilgisayarlar bu adresi kolayca bulur. Yani bir sitenin IP adresini biliyorsanız, Web tarayıcınıza bu adresi yazarak da bağlanabilirsiniz. Ancak bu rakamları akılda tutmak zor olduğundan her bir IP adresine karşılık gelen alan adları verilmiştir. Çoğu Internet Servis Sağlayıcılarda bulunan özel sunucu bilgisayarlardan (Alan Adı Sunucuları - Domain Name Server- DNS) oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi İP adresine karşılık geldiği bilgisini tutar ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir. Internet'te trafiğin işlemesi bu IP adreslerine bağlıdır. Böylece hiçbir karışıklık olmaz.
 
Siz de Internet'e bağlandığınızda bilgisayarınıza bir IP adresi atanıyor. Ancak çoğu kullanıcının İP adresi dinamiktir, yani servis sağlayıcınızda o an boş bulunan bir IP adresi atanır. Bu yüzden her bağlantıda IP adresinizin son numarası değişir.
 
Bazı IP adresleri sabittir (static ip), yani IP adresleri hiç değişmez. Türk Telekom yakın bir geçmişte isteyen adsl kullanıcılarına sabit ip adresi hizmeti vermeye başlamıştır.
 
Bugün halen kullanılmakta ve test edilmekte olan iki tür İnternet Protokolü bulunmaktadır: IPv4 ve IPv6:
 
IPv4
Bu, halen kullanılmakta olan standart İnternet protokolüdür ve 32 bitten, başka bir ifadeyle sekiz bitlik 4 rakamdan oluşur. Bu rakamlar, 0 ila 255 arasında değişir. IPv4 protokolündeki bir adres 1.0.0.0 ila 255.255.255.255 arasında herhangi bir numara olabilir. Bu protokol kullanılarak 4 milyardan fazla adres üretilebilmektedir.
 
 
 
 
IPv6
Ancak, IP adreslerinin bloklar halinde tahsis edilmesi nedeniyle, birçok IP adres aralığı kullanılamamaktadır, bu nedenle artan ağ kullanıcısı sayısına bağlı olarak, daha büyük bir IP adresine ihtiyaç duyulmaktadır. IPv6 bu ihtiyaçtan doğmuştur. IPv4'ten farklı olarak IPv6, 128 bit genişliğindedir, bu da 2128 adet, başka bir ifadeyle 3 x 1038 adet benzersiz adres demektir.
 
TCP/IP nedir?
"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bir başka değişle, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar.
Bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolü) verilebilir. Adını sıkça duyduğumuz WWW ortamında birbirine link objelerin iletilmesini sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanilabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı yaygındır.
 
İnternet bağlantısı bulunan her cihazın bu cihaza tahsis edilen bir adresi olması gerekir. Bu adres ya da numara, iletilen bilginin doğru adrese gönderilmesini, ya da verinin doğru adresten alınmasını sağlar. 
 
IP adresleri 32 bit uzunlugundadır ve birbirinden nokta ile ayrılmış dört oktetden olusur. Bu sayılar O ile 255 arasında bir değer olabilir. Örnek bir IP adresi 192.168.10.101'dir. Peki netvvork' teki cihaz hangi ağa sahip olduğunu nasıl anlar? Bunu anlamak için subnet mask (alt ağ maskesi) denilen değeri kullanır. IP adresi ile subnet mask değerini lojik AND işlemine tabii tutarak kendi Netvvork ID'sini bulur. Her bir IP adres sınıfı için bu subnet mask değeri farklıdır. Burada yeni bir kavram karşımıza çıktı. IP Adres Sınıfları.
 
IP adres sınıfları
 
A Sınıfı Adresler
IP adresindeki ilk oktet O ile 127 arasındadır ve varsayilan subnet mask ise 255.0.0.0 xdir.
A sınıfı IP adreslerinde ilk oktet netvvork ID'yi diğer üç oktet ise host ID'yi gösterir.
Burada ilk oktet'in 0 ve 127 olma durumları özel durumlardır ve netvvork'te kullanılmazlar. Örneğin 127.0.0.1 yerel loopback adresidir. Dolayısıyla A sınıfı IP adresi kullanılabilecek ağ sayısı 126'dir. A sınıfı IP adresine sahip bir ağda tanımlanabilecek host sayısı ise şu formülle hesaplanır; 224 - 2 . Bu işlemin sonucu olarakta 16.777.214 adet host olabilir. Peki burada kullandığımız 24 nereden geldi? A sınıfı adreste host'u tanımlamak için son üç oktet (sekizli) kullanılıyordu. Yani toplam 24 bit'i host tanımlamak için kullanabiliyoruz. Bu bitler ya 0ya da l olmak zorunda. Bu yüzden birbirinden farklı kaç kombinasyon olacağını 224 ile bulabiliriz. Bu sayıdan 2 çıkarmamızın nedeni ise bu 24 bit'in hepsinin O veya l olmasının özel bir anlamı oldugu ve herhangi bir host'a IP adresi olarak verilemediği içindir. Örnek bir A sınıf
49.19.22.156 olarak verilebilir. Burada 49 bu IP adresinin ait olduğu ağın ID'sini 19.22.156 ise bu IP adresine sahip host'un host ID'sini verir.
 
B Sınıfı Adresler
IP adresindeki ilk oktet 128 ile 191 arasındadır ve kullanılan subnet mask ise 255.255.0.0 'dir. Bu da demektir ki bu tür bir IP adresinde ilk iki oktet Netvvork ID'sini, diger iki oktet ise Host ID'yi gösterir. B sınıfı IP adresinin kullanılabileceği ağ sayısı 16.384 ve her bir ağda kullanılabilecek host sayısı ise 65.534'dür. Örnek bir B sınıfı IP adresi 160.75.10.110 olarak verilebilir.
 
C Sınıfı Adresler
IP adresindeki ilk oktet'in değeri 192 ile 223 arasında olabilir ve varsayılan subnet mask değeri ise 255.255.255.0 'dir. Yani bu tür bir IP adresinde ilk üç oktet Netvvork ID'yi son oktet ise Host ID'yi belirtir.
 
Örneğin 192.168.10.101 IP adresini inceleyelim. Bu IP adresi C sınıfı bir IP adresidir. Bunu ilk oktetin değerine bakarak anladık. Bu IP adresinin ait olduğu ağın ID'si ise 192.168.10'dur.
Bu IP adresine sahip cihazin host numarasi ise 101'dir.
 
C sınıfı IP adreslerinin kullanılabileceği ağ sayısı 2.097.152 ve bu ağların herbirinde tanımlanabilecek host sayısı ise 254'dür.
 
Bu üç IP sınıfının haricinde D ve E sınıfı IP adresleride mevcuttur. D sınıfı IP adresleri multicast yayınlar için kullanılır. E sınıfı adresler ise bilimsel çalışmalar için saklı tutulmuştur.


Etiketler : IP Nedir   IP

Bu Habere Yorum Yap

Email

Ad Soyad

Yorum
 


 
Bu Habere Yorum Ekle

Yorumlar
ömer dinç
Yorum : Güzel bi açıklama
pelin prenses
Yorum : iğrençççç