HP 3D

Çığır açan 3D baskı uygulamaları

HP yüksek hacimli 3 boyutlu yazıcı çözümlerini ve üretimde çığır açan uygulamaları sergiledi